Header Ads

ENG24 - CAT English ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว


ENG24 - CAT English ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว

ENG24 - CAT English ตอน  ร้านก๋วยเตี๋ยว

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ENG24 - CAT English ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว
ถ้าถามชาวต่างชาติว่าอยากกินเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหม แล้วใช้คำว่า"มาม่า" คงไม่เข้าใจอย่างแน่นอน ต้องใช้คำว่า "instant noodles เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป" ถึงจะถูกต้อง มาเรียนรู้คำศัพท์ในร้านก๋วยเตี๋ยวเช่น "egg noodles เส้นบะหมี่" , "glass noodles วุ้นเส้น", "chopsticks ตะเกียบ", "vinegar น้ำส้มสายชู" ติดตามได้ใน ‘CAT English’ ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว

ENG24 Home

ENG24 - CAT English ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว


Download - ENG24 - CAT English ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว

Download : VDO | Lesson | Exercise

ENG24 - CAT English ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว:


No comments

Powered by Blogger.