Header Ads

Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1


Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1

Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1


Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1
อีกอาชีพหนึ่งที่จะได้พบเจอกับชาวต่างชาตินั่นก็คือ อาชีพคนขับรถตู้นำเที่ยว เพราะตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่นักท่องเที่ยวชอบมา การใช้บริการรถตู้ก็เป็นตัวเลือกที่สะดวกสบายในการเดินทางและได้รับรู้ข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ อย่างถูกต้องจากคนพื้นที่ วันนี้รายการ Speak Up จะมาพูดคุยกับคุณน้อง รัชภูมิ จันทร์มณี หนุ่มเชียงใหม่ที่ทำอาชีพขับรถตู้นำเที่ยวในเชียงใหม่ ถึงวิธีการฝึกฝนภาษาอังกฤษ และการนำมาใช้ในอาชีพนี้ จะมีอะไรบ้างติดตามได้ใน Speak Up

ENG24 Home

Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1


Download - Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1

Download : VDO | Lesson | Exercise

Speak Up : Guide Driver คนขับรถนำเที่ยว ตอน 1:

 

No comments

Powered by Blogger.