Header Ads

Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2)


Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2)

Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2)


Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2)
เชื่อว่าทุกวันนี้กาแฟเป็นเครื่องดื่มสากลไร้พรมแดน ที่ได้รับการนิยมดื่มกันทั่วโลก ยากที่จะหาเครื่องดื่มใดๆ มาแย่งชิงตำแหน่งนี้ไปได้ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในอาชีพบาริสต้าหรือว่าพนักงานร้านกาแฟเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นคนที่สนใจในอาชีพพนักงานร้านกาแฟห้ามพลาด Speak Up ตอนนี้ เพราะอาจารย์อดัมจะมาสอนประโยคต่างๆ ที่ใช้สนทนาในร้านกาแฟ ตั้งแต่การรับออเดอร์จนไปถึงคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้ คอกาแฟห้ามพลาด

ENG24 Home

Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2)


Download - Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2)

Download : VDO | Lesson | Exercise

Speak Up - Cafe Manager ผู้จัดการร้านกาแฟ (2) :

No comments

Powered by Blogger.