Header Ads

ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู


ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู

ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู
สั่งสเต็ก เจอประโยคคำถาม How would you like you steak? "จะรับสเต็กปรุงแบบไหน" หลายคนสับสนไม่เข้าใจ ความหมายของ rare (สุกนอก ดิบใน), raw (ดิบ),medium (สุกปานกลาง), well-done(สุก), burnt (เกรียม ไหม้) มาหาคำตอบได้ใน ‘CAT English’ ตอน กินอาหารหรู

ENG24 Home

ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู


Download - ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู

Download : VDO | Lesson | Exercise

ENG24 - CAT English ตอน กินอาหารหรู:


No comments

Powered by Blogger.