Header Ads

Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2


Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2

Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2


Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2
การสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับอาชีพคนขับแท็กซี่ ในตอนนี้เราจะมาศึกษารูปประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานของพี่อดุลย์ คนขับรถแท็กซี่กันว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่การทักทาย การถามสถานที่ จนไปถึงการพูดคุยทั่วไปว่าประโยคที่คนขับแท็กซี่ต้องรู้มีอะไรบ้าง ติดตามได้ใน Speak Up

ENG24 Home

Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2


Download - Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2

Download : VDO | Lesson | Exercise

Speak Up : Taxi Driver คนขับรถแท็กซี่ ตอน 2:

No comments

Powered by Blogger.