Header Ads

Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2


Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2

Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2


Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2
จากไกด์นำเที่ยว สู่บริกรร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดอยุธยา “บูม” จะมาเล่าให้ฟังถึงการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารตั้งแต่การต้อนรับ การรับออเดอร์อาหาร การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไปจนถึงการเก็บเงิน และร่ำลา โดยใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถนำไปใช้ได้

ENG24 Home

Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2


Download - Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2

Download : VDO | Lesson | Exercise

Speak Up : Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2:

No comments

Powered by Blogger.