Header Ads

ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน


ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน

ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน


ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน
คำนี้ดี EP.414 แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ทุกคนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากขึ้น ฟังดีๆ ดูสไลด์บน YouTube ประกอบไปด้วย แล้วออกเสียงตาม ก๊อปให้เหมือนที่สุด แล้วฝึกไปวนๆ ซ้ำๆ รับรองว่าจะทำให้การออกเสียงและสำเนียงพัฒนาแน่นอนออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน


Download - ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน

Download : VDO | Lesson | Exercise

ออกเสียง 222 คำทับศัพท์ ตามสำเนียงต้นฉบับอเมริกัน:

No comments

Powered by Blogger.