Header Ads

Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย


Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย

Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย


Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย
ภาษาอังกฤษกับอาชีพนวดแผนไทยบางคนเห็นว่าไม่สำคัญ แต่สำหรับพี่เอ๋-นพมาศ คารวานนท์ พนักงานนวดแผนไทยประจำวัดโพธิ์ เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญไม่น้อยกว่าภาษาไทย ในตอนนี้เรามาศึกษารูปประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานของ “อาชีพพนักงานนวดแผนไทย” กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่การทักทาย ไปจนถึงการสอบถามอาการ และการอธิบายวิธีนวด ทั้งหมดนี้สามารถติดตามชมได้ใน Speak Up

ENG24 Home

Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย


Download - Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย

Download : VDO | Lesson | Exercise

Speak Up : Thai Traditional Masseuse (2) พนักงานนวดแผนไทย:

No comments

Powered by Blogger.