Header Ads

ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม


ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม

ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม
อยากจะแต่งหน้าแต่ใช้ประโยค "I want to make up my face." (ฉันอยากทำหน้าใหม่) ที่ถูกต้องคือ put on makeup (แต่งหน้า) ซึ่งคำว่า make up ยังใช้ได้ในอีกหลายสถานการณ์ เช่น make up a story (แต่งเรื่อง), make up the room (จัดเตรียมห้องให้พร้อมหรือให้กลับเป็นสภาพเดิม) ติดตามได้ ใน ‘CAT english’ ตอน ความสวยความงาม

ENG24 Home

ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม


Download - ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม

Download : VDO | Lesson | Exercise

ENG24 - CAT English ตอน ความสวยความงาม:

No comments

Powered by Blogger.