Header Ads

Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2


Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2

Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2


Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2
ความกล้าพูดกล้าคุยและชอบคุยกับผู้คน ช่วยให้ "ทอมมี่" ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในอาชีพช่างตัดผม มาศึกษารูปประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานในอาชีพช่างตัดผมว่ามีอะไรบ้าง โดยเฉพาะการเลือกทรงผม การจัดแต่งทรงผม ให้ตรงใจกับลูกค้า และการกล่าวลาเมื่อให้บริการเสร็จเรียบร้อย

ENG24 Home

Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2


Download - Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2

Download : VDO | Lesson | Exercise

Speak Up : Barber ช่างตัดผม ตอน 2:

No comments

Powered by Blogger.