Header Ads

ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง


ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง

ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง
You have crow"s feet. (คุณมีรอยตีนกา) เป็นประโยคที่สาว ๆ ไม่อยากได้ยิน หรือคำศัพท์ wrinkles (รอยเหี่ยวย่น) ที่หลายคนได้ยินแล้วยี้ มาเรียนรู้อย่างเต็มอิ่มกับกับศัพท์มากมายจากสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในร้านขายเครื่องสำอาง กับ ‘CAT english’ ตอน ซื้อเครื่องสำอาง

ENG24 Home

ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง


Download - ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง

Download : VDO | Lesson | Exercise

ENG24 - CAT English ตอน ซื้อเครื่องสำอาง:


No comments

Powered by Blogger.