Header Ads

ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ


ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ

ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ


ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ
คำนี้ดี EP.416 ภาค 2 (จาก 3) ของซีรีส์ฝึกซ้อมออกเสียงภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา โดยเราจะมาหัดออกเสียงคำทับศัพท์ที่เราใช้ๆ กันอยู่ทุกวัน รู้จักเข้าใจความหมายกันเป็นอย่างดี ในการออกเสียงแบบอเมริกัน 

ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ


Download - ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ

Download : VDO | Lesson | Exercise

ออกเสียงอย่างที่เจ้าของภาษาจะเข้าใจง่ายสุดๆ:

No comments

Powered by Blogger.