Header Ads

ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi - คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening


ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi - คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening

ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi  -  คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening


ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi - คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening
มาเรียนรู้ภาษอังกฤษกับ ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ดำเนินรายการโดยคุณ พัชรี รักษาวงศ์​​ ในตอนนี้นี้มาเรียนการใช้ภาษษอังกฤษง่ายๆกับคำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening
ไปดูการออกเสียงกันใน video ครับ enjoy learning!ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi - คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening


Download - ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi - คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening

Download : VDO

ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟ English FudFidFoFi - คำทักทาย ตอน Morning /Afternoon /Evening:

มาเรียนรู้ภาษอังกฤษกับ ภาษาอังกฤษฟุด ฟิด ฟอ ไฟกับคำทักทายง่ายๆ ตอน Morning /Afternoon /Evening

No comments

Powered by Blogger.