Header Ads

ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก


ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก

ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก
เรื่องราวสถานการณ์จำลองที่ เทรนเนอร์อดัม แนะนำการออกกำลังกายให้กับ คริสและเต้ ทำให้เกิดความสนุกและได้เรียนรู้คำศัพท์ เช่น lift weights (ยกน้ำหนัก), inhale (หายใจเข้า), exhale (หายใจออก) และคำที่ออกเสียงคล้ายกันอย่าง muscle (กล้ามเนื้อ) กับ mussel (หอยแมลงภู่) ติดตามได้ ใน ‘CAT english’ ตอน ยกน้ำหนัก

ENG24 Home

ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก


Download - ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก

Download : VDO | Lesson | Exercise

ENG24 - CAT English ตอน ยกน้ำหนัก:


No comments

Powered by Blogger.