Header Ads

Click [by Mahidol] Pronunciation Part 2 (2/2)


Click [by Mahidol] Pronunciation Part 2 (2/2)
Click [by Mahidol] Pronunciation Part 2 (2/2)
Click [by Mahidol] Pronunciation Part 2 (2/2) พูดภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจ

Click [by Mahidol] Pronunciation Part 2 (2/2)Click [by Mahidol] Pronunciation Part 2 (2/2):

ครูคริส รายการ Click โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ย้ำเสมอว่าหากอยากพูดภาษาอังกฤษให้ชาวต่าง­ชาติเข้าใจการออกเสียง (Pronunciation) ให้ถูกต้องสำคัญยิ่งกว่าสำเนียง (Accent) ครูคริสจึงรวบรวมคำศัพท์ที่คนไทยมักออกเสี­ยงผิดมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสอนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง หากคุณยังออกเสียงคำว่า fuel (เชื้อเพลิง) ว่า 'ฟู-เอ้ว' หรือ lizard (สัตว์เลื้อยคลาน) ว่า 'ลิ-สาด' ขอแนะนำให้กดคลิกดูรายการ Click ตอนนี้

เคล็ดลับวิชา 10 หัวข้อในตำราเรียนที่ต้องรู้แต่เข้าใจยาก มาทำเป็นรายการสั้น ดูสนุก เข้าใจง่าย ในรายการ Click : ภาษาอังกฤษ ออกอากาศทาง Mahidol Channel

No comments

Powered by Blogger.