Header Ads

Click [by Mahidol] Pronunciation Part 1 (1/2)


Click [by Mahidol] Pronunciation Part 1 (1/2)
Click [by Mahidol] Pronunciation Part 1 (1/2)
Click [by Mahidol] Pronunciation Part 1 (1/2) รวบรวมคำที่คนไทยออกเสียงผิดกันระดับชาติ

Click [by Mahidol] Pronunciation Part 1 (1/2)Click [by Mahidol] Pronunciation Part 1 (1/2):

รายการ Click ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีคำภาษาอังกฤษหลายคำ ที่คนไทยออกเสียงผิดจนฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อ­ง หรือบางครั้งความหมายก็ผิดเพี้ยนเป็นอีกอย­่างไปเลย ครูคริสผู้ที่ต้องเผชิญกับภาษาอังกฤษแบบไท­ย ๆ อยู่บ่อย ๆ จึงรวบรวมคำที่คนไทยออกเสียงผิดกันระดับชา­ติ มาไว้ในรายการ Click พร้อมกับนำเสนอ Trick การจำให้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้อง

เคล็ดลับวิชา 10 หัวข้อในตำราเรียนที่ต้องรู้แต่เข้าใจยาก มาทำเป็นรายการสั้น ดูสนุก เข้าใจง่าย ในรายการ Click : ภาษาอังกฤษ ออกอากาศทาง Mahidol Channel

No comments

Powered by Blogger.