Header Ads

คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality


คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality

คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality


คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality
เรียนภาษาอังกฤษไปกับ คำนี้ดี ใน คำนี้ดี EP.805 Body Positivity & Body Neutrality - ไม่ว่าแบบไหนก็สวยทั้งนั้น

ท่ามกลางกระแส #RealSizeBeauty ‘ความสวย งามได้ทุกขนาด’ มีอีกทัศนคติที่เริ่มถูกพูดถึง และกลายเป็นเทรนด์เช่นกันก็คือ Body Neutrality แล้วมันต่างจาก Body Positivity อย่างไร และทำไมถึงฮิตกันนักหนา!

คำนี้ดีครั้งนี้จะพาคุณมารู้จักกับสองคำนี้ พร้อม 5 วิธีง่ายๆ ให้คุณได้ปฏิบัติตาม และเรียนรู้ถึงข้อดีของทัศนคติเหล่านี้คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality


Download - คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality

Download : VDO

คำนี้ดี - Body Positivity & Body Neutrality:

No comments

Powered by Blogger.