Header Ads

The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3


The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3

The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3
อีกตำแหน่งของงานโรงแรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา คือ concierge แต่ concierge ที่ Once Again Hostel ไม่ธรรมดา เพราะจัดเป็นกิจกรรม free walking tour พาแขกเดินเพื่อแนะนำสถานที่สำคัญรอบโรงแรม งานนี้น้อง ๆ จึงได้ทั้งฝึกเขียน และฝึกพูด เพื่อแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ให้น่าสนใจ ตอนท้าย ครูหญิง ดร.วรกมล มีเพียร สอนตำแหน่งงานต่าง ๆ ในโรงแรม ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ เกิดจากการเติม suffix ลงไปที่ท้ายคำนั่นเอง

ENG24 Home

The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3


Download - The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3

Download : VDO | Lesson | Exercise

The workshop : Hostel Front Officer พนักงานต้อนรับโฮสเทล ตอน 3:


Official Website: http://www.eng24.ac.th/

No comments

Powered by Blogger.