Header Ads

ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์ 1


ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์

ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์


ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์
eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอั­งกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเ­รียนรู้ออนไลน์

การซื้อเนื้อสัตว์ในต่างประเทศไม่ได้ใช้หน่วยชั่งน้ำหนักเป็น kilogram (กิโลกรัม) ความสับสนจึงเกิดขึ้น ตอนนี้จะมาเรียนรู้ศัพท์ต่าง ๆ เช่น ounce(s) หน่วยชั่งน้ำหนัก ออนซ์, pound(s) หน่วยชั่งน้ำหนัก ปอนด์ และการออกเสียงที่คล้ายกันของ " slice (v.) เฉือนบาง ๆ" กับ "Sly (adj.) เจ้าเล่ห์ ขี้โกง" ก็ทำให้เกิดปัญหาได้ ติดตามได้ใน ‘CAT english’ ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์

ENG24 Home

ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์


Download - ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์

Download | PDF Download

ENG24 - CAT English ตอน ร้านขายเนื้อสัตว์:

No comments

Powered by Blogger.